ARMADAŞ, ÇORDAŞ VE ARMAGAZ Lisans adları altında Türkiye’de üç bölgede doğalgaz dağıtım hizmeti veren ve geçtiğimiz yıl INGAZ’ı da grup şirketleri arasına alan ARSAN GROUP gaz dedektörleri alımında tercihini SENSİT ürünlerinden yana kullandı.

ARMADAŞ, ARMAGAZ ve ÇORDAŞ gaz dağıtım şirketlerinin  gaz kaçağı tespit ve analiz dedektörleri alımı konusunda DMS AŞ tarafından 25 yıldır Türkiye’ye tedariki yapılan ABD yapımı Sensit Technologies ürünlerini tercih etmesinin ardından DMS AŞ de  bu cihazların kullanımı konusunda eğitim verdi. Teorik ve pratik konularda gerçekleştirilen eğitimler Şubat ve Mart ayları içerisinde  Kahramanmaraş, Yalova ve Çorlu bölge işletmeleri elemanlarına DMS A.Ş yetkililerince verildi.

DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

Doğalgazın güvenli bir şekilde abonelerine ulaştırılmasında gerekli ekipmanlar konusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini bu konudaki yatırımlardan kaçınmadıklarını belirten ARSAN GROUP yetkilileri uzun süren değerlendirmelerden sonra Sensit ürünlerini tercih ettiklerini ifade ettiler.

Son derece başarılı geçen eğitimlerde SENSIT cihazlarının kullanımı ve gaz kaçak tespitinde, cihazın gaz kaçaklarını algılama süresinin önemi anlatıldı. Gelişen teknolojinin önemi ve cihazların sağladığı kolaylıklar sayesinde hızlı ve güvenilir bir doğalgaz dağıtım hizmeti sunulabileceğinin de önemi vurgulandı.

SENSIT gaz dedektörleri ile  yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirleyici bütün gaz kaçaklarının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebildiğini belirten DMS AŞ yetkilileri kazaların can ve mal kayıplarının önlenmesi için doğru cihaz kullanımının önemi yanında cihazın doğru kullanılmasının da çok önemli olduğunu bu yüzden eğitime çok önem verdiklerini ve tedariki yapılan cihazların eğitimlerini ücretsiz olarak verdiklerini ifade ederek :

“Doğru ekipman ve eğitimli personel ile gaz kaçakları minimum seviyeye indirgenebilir. Yaşanan can kayıpları, maddi hasarlar; temiz bir enerji olan doğalgazın abonelere ulaştırılması konusunda büyük yatırımlar yapan doğal gaz dağıtım firmasının itibarını zedelemekte ve açıklaması güç sorulara muhatap etmektedir.

Amerika’da uluslararası standartlara uygun olarak imal edilen SENSIT GOLD G2, ATEX belgesine sahip. En küçük gaz kaçağını, anlık tespit edip işitsel ve görsel olarak personeli uyarması, Türkçe menülü olması kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Gaz kaçağını PPM, LEL ve % Volume olarak okuması, 4 farklı gaza kadar ve aynı anda, anlık ölçüm yapabilmesi; SENSIT GOLD G2’yi tercih sebebi yapan özelliklerden. Dayanıklı yapısı, geniş LCD ve darbeye dayanıklı ekranı, data kayıt ve kızılötesi aktarma özellikleri ile de DMS A.Ş. tarafından eğitim verilen personellerin işini kolaylaştırıp, kullanım kolaylığı sağlıyor.

Maalesef ülkemizde doğalgazdan kaynaklanan patlamalar, karbon monoksit zehirlenmeleri ile ölümler hala istenilen ölçüde önlenememektedir. Bu konuda gaz dağıtım firmalarımızın azami dikkat gösterdiklerini , gerekli ekipman yatırımlarına önem verdiklerini biliyoruz. ARMADAŞ; ARMAGAZ VE ÇORDAŞ da bu konuya önem veriyor. Denetim mekanizmalarımızın çok büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Gerekli teçhizat alınacak önlemlerde önemli bir yeri vardır. Sorunu doğru yaklaşım doğru cihaz ile çözmek hayatları kurtarmak mümkündür. Denetim elemanlarının kullandıkları cihazları iyi bilmeleri doğru kullanmaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

Doğalgaz kaçaklarının zamanında tespiti ve gerekli önlemlerin alınmasının son derece kritik bir konu olduğunu ifade eden DMS AŞ yetkilileri gaz kaçaklarını tespit ve analiz edebilen cihazlarla ilgili şu bilgileri verdi. Sensit Gold G2 metan ve zehirli gaz algılama cihazlarını kullanacak kişilere de eğitimler verilerek doğalgaz hattı üzerinde, Sensit Gold G2’nin yüzde 100 metan gazını görebildiğini uygulamalı olarak detektör kullanıcılarına gösterilmiştir. GOLD G2 cihazı teknoloji harikası son derece hassas ve hızlı şekilde doğru okumalar yapan bir cihazdır. Cihazın sensörleri ve görsel ve işitsel uyarı sistemleri sayesinde gaz kaçağını noktasal olarak hızla tespit edilebilir. Bu cihazlar doğalgaz yanı sıra zehirli gazları da tespit edebilmektedir. Sensit GOLD G2 cihazları en küçük miktarlardaki gaz kaçaklarını tespit edebilmeleri yanında gaz yoğunluğu tehlikeli seviyelere ulaştığında üretim aşamasında ayarlananlarımlar aktif olmakta, sesli ve görsel olarak kullanıcısına mevcut gaz hakkında bilgi vermektedir. Kalibrasyon tarihi geldiğinde cihaz kullanıcısını bilgilendirmekte ve pompa hatası, sensör hatası gibi durumlar devamlı mikro işlemci kontrollü olarak içerisinde kendi kontrolünü yapan cihaz güvenli olmayan bir durumun oluşmasını da engellemektedir. Cihazın bir diğer özelliği de ortamda cihazın konfigürasyonunda olmayan bir gaz mevcudiyeti durumunda da ekranda görülen NSR ve NSC uyarıları sayesinde patlayıcı ve yanıcı diğer gazlar da tespit edilebilmektedir.”