DMS A.Ş.’Den Yeni Teknoloji Açılımı

ABD’li çözüm ortağı Sensit Technologies ile birlikte AR-GE çalışmalarına hız veren DMS A.Ş. abonelere daha güvenli ve verimli doğalgaz temini noktasında doğalgaz dağıtım firmalarına etkili yeni teknolojik çözümler sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde doğalgaz kaçağı taramaları esnasında ekiplerin sık sık karşılaştığı bir durum olan tespit edilen gaz kaçağının doğalgaz hattından olup olmadığı sorusuna net bir cevap verebilen SENSIT IRED’i sektöre sunan DMS A.Ş. şimdi de erişilmesi güç alanların gaz kaçağı açısından uzak mesafeden taranmasına olanak veren TDLAS (Ayarlanabilir Diod Lazer Emilim Ölçümü) teknolojisiyle geliştirilen Gas Trac LZ-30 ve LZ-50 cihazlarını sektöre sunuyor.

Teknoloji Açılımı

Gas Trac LZ 30 cihazının etkili mesafesi 30 m ve kullanıcı sabit bir noktada durarak geniş bir alanın gaz kaçağı taramasını yapabiliyor. Gas Trac LZ 50 cihazı ise 50 m etkin mesafeye sahip olması yanında hedeflenen noktanın fotoğraf ve video olarak görüntüsünü kaydedebiliyor, tespit edilen gaz kaçağının noktasal koordinat bilgilerini hafızasındaki diğer verilerle birlikte kablosuz bağlantıyla PC ortamına aktarabiliyor. Bilhassa doğalgaz hatlarının yüksek noktalardan geçtiği üretim tesislerinde gaz kaçağı taramalarında büyük kolaylık sağlayacak olan cihazlar içine girilemeyen yapıların pencerelerine yönlendirilen bir lazer ışınıyla iç mekanda olan doğalgazı tespit edebiliyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sektöre kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen DMS A.Ş. yönetim kurulu başkanı Sıddık Tunçtan :

“Sektörümüzde kullanılan cihaz teknolojisi sadece teknolojik ürünlerin, cihazların sektör hizmetine sunulmasını değil, aynı zamanda cihazın üretim aşamasında cihaz kullanım amacının planlanmasını, cihaz tasarımını, üretimini, sunumu ve sonuç değerlendirilmesi aşamalarını içeren bir disiplindir. Bu kapsam ve disiplin  içerisinde şirketimizin cihaz üretici firmaları ile ortak ARGE çalışmaları etkin olmuş ülkemiz doğal gaz sektörünün uluslararası standart ve özelliklerinin yanında ihtiyaç duyduğu spesifik cihaz özellikleri de üretici firma tarafından dikkate alınmıştır. Cihaz teknolojisi seçiminde yönetsel, yönetici kararları çok önem arz etmektedir. Bu cihaz seçiminde alınan, tespit edilen teknik kararlarda konu hakkında çalışan ekiplerin düşünce ve istekleri de önemli olmakla birlikte yöneticinin saha ve uygulama tecrübesi daha da önemli olmaktadır. Örneğin; alt yapı gaz kaçak tespitinde limit kaç ppm / vol olmalıdır ki yer altı sondaj konsantrasyon etütleri yapılsın. Burada tespit edilen limit çok önemli, limit altında tespit edilen gaz kaçağı ihmal edilebilir gaz kaçağı mıdır? Yoksa gaz kaçak lokasyon ve/veya kaynağından gelen tespit edilen gerçek gaz kaçağı miktarı ölçümü de olmayabilir. Dikkat! Sahada yanlış yorum ve uygulamalar başımızı ağrıtacak hatta bizleri üzecektir.

Cihaz ve kaçak tespit teknolojisindeki gelişmeler geleneksel (tek yönlü/senkron) teknolojiler yanında ileri (iki yönlü/asenkron) teknolojilere sahip cihazların kullanılmasına olanak sağlayarak sektöre  yeni ufuklar açmıştır. Örneğin; tespit edilen gaz kaçağının doğal gaz metanı mı? Yoksa yer altında oluşabilecek bozunma reaksiyonları sonucu oluşan metan mı? Sorusuna net ve doğru yanıt veren cihazlar gibi.   Ancak her cihaz teknolojisini öngörülen, istenilen içerik, hedef kitle, kaynak kullanımı gibi hususlarla ilgili olarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Teknoloji seçiminin yapılabilmesi için eğitsel etkinlik ve ekonomik olma ( bu özellik ülkemizde tamamen cihazın satın alma bedelinin ekonomi olarak algılanması ve değerlendirilmesinden ibaret kalmaktadır. Halbuki cihazın algılama süresi ile ters, can ve mal güvenliğini tehdit edecek limite gelmeden en düşük okuma ppm ile doğru, olası ramak kala tespit edilip can ve mal güvenliğinin korunması ile kazanılan ve / veya kaybedilen insan hariç yaklaşık maddi bedel ile doğru orantılı olarak cihazın ve teknolojinin ekonomik göstergesi yorumlanmalıdır) başta olmak üzere pek çok boyutun ( yedek parça, bakım onarım, sapma tespiti değil kalibrasyon vb. servis hizmetinin kısa sürede gerçek verilmesi gibi) göz önüne alınması gerekebilir.

DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

Cihaz ve Teknolojisi, insan yaşamında her zaman önemli olmuştur. Sektör açısından cihaz ve teknoloji, sektörün amacı değil ona yardımcıdır. Cihaz ve teknolojisi; teknolojinin araç olarak kullanımından çok, öğrenme, tespit etme ve koruma/korunma sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir.

• Sektörün hedefine ulaşması, olabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi için cihaz teknolojisinin  tanımlanması,

•Cihaz ve teknolojisinin sektör ilkelerine göre analiz edilip, öğrenilmeye, uygulamaya uygun şekilde yapılandırılması,

• Sektörde güvenilir, rahat ve rantabl kullanılabilmesi için yerine, amacına uygun ortamın, teknolojinin seçilip kullanılması,

• Sektörde kullanılan cihazların etkinliğinin ve ekiplerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendirme yöntemlerinin ve uygun cihaz teknolojilerinin kullanılması.  “ dedi.