Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteği ile Türkiye’de ilk defa temiz hidrojen enjeksiyonu ile doğalgaz sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda GAZBİR-GAZMER, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinin ortaklaşa hazırladıkları proje Konya’da GAZBİR-GAZMER Test, Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezinde başladı.

DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

DMS A.Ş. proje kapsamında kurulacak olan laboratuvar alanında ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipman bağışlayarak projeye katkıda bulundu. DMS’nin bu tarz projelere yaptığı katkıları takdir ettiklerini belirten GAZMER yetkilileri DMS A.Ş.’ye bir teşekkür yazısı gönderdi.

DMS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Tunçtan yanıcı,patlayıcı ve toksik gaz sensörleri ile donatılmış Sensit Gold G2 gaz kaçağı tespit dedektörünü Proje yöneticisi Kürşat Maranci ve Konya GAZBİR-GAZMER Test, Ölçüm ve Kalibrasyon Merkezi Müdürü Muttalip Gurel’e teslim etti.

DMS A.Ş.nin doğalgaz sektörüne son olarak sunduğu PE boruların birleştirilmesinde kullanılan %100 hidrojen iletimine uygun ve sertifikalı ISIFLO Sprint mekanik fittingsleri GAZMER Test Merkezinde yapılan 6 barlık testi başarılı bir şekilde geçti.

Temiz Hidrojen Enjeksiyonu Projesi kapsamında GAZBİR-GAZMER’de kurulan uygulama laboratuvarındaki çalışmalarda hem akademik hem endüstriyel alanda yol gösterici raporlar hazırlanacak. Proje ile çevreye etkileri azaltılmış olmakla birlikte daha yüksek performanslı bir doğalgaz yakıtın abonelere ulaştırılması hedeflenmektedir. Laboratuvar çalışmalarında temiz ve yenilenebilir enerji ile hidrojen üretilmesi ve üretilen hidrojenin doğalgaz hattına enjekte edilmesi konusunda gaz karışımı ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, hidrojen ve doğalgaz karışımının yakma sistemlerinde test edilmesi, çeşitli kapasiteler için örnek modelleme ve simülasyon çalışmaları yapılarak verim, çevresel etkiler ve ekonomik açıdan optimizasyon yapılması amaçlanmaktadır.

DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

Cihaz ve kaçak tespit teknolojisindeki gelişmeler geleneksel (tek yönlü/senkron) teknolojiler yanında ileri (iki yönlü/asenkron) teknolojilere sahip cihazların kullanılmasına olanak sağlayarak sektöre  yeni ufuklar açmıştır. Örneğin; tespit edilen gaz kaçağının doğal gaz metanı mı? Yoksa yer altında oluşabilecek bozunma reaksiyonları sonucu oluşan metan mı? Sorusuna net ve doğru yanıt veren cihazlar gibi.   Ancak her cihaz teknolojisini öngörülen, istenilen içerik, hedef kitle, kaynak kullanımı gibi hususlarla ilgili olarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Teknoloji seçiminin yapılabilmesi için eğitsel etkinlik ve ekonomik olma ( bu özellik ülkemizde tamamen cihazın satın alma bedelinin ekonomi olarak algılanması ve değerlendirilmesinden ibaret kalmaktadır. Halbuki cihazın algılama süresi ile ters, can ve mal güvenliğini tehdit edecek limite gelmeden en düşük okuma ppm ile doğru, olası ramak kala tespit edilip can ve mal güvenliğinin korunması ile kazanılan ve / veya kaybedilen insan hariç yaklaşık maddi bedel ile doğru orantılı olarak cihazın ve teknolojinin ekonomik göstergesi yorumlanmalıdır) başta olmak üzere pek çok boyutun ( yedek parça, bakım onarım, sapma tespiti değil kalibrasyon vb. servis hizmetinin kısa sürede gerçek verilmesi gibi) göz önüne alınması gerekebilir.