Site icon DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

SENSIT ULTRA TRAC APL

DMS Doğalgaz:Sensit Türkiye-Gaz Kaçak Tespit

SENSIT ULTRA TRAC APL

Dünyada ve Türkiye'de Profesyonellerin 1 Numaralı Tercihi

AÇIKLAMALAR

SENSIT Ultra Trac APL cihazı yer altı borularının tespiti işinde hata oranını hemen hemen sıfıra indirir ve yatay sondaj(HDD) teknolojilerinin kullanımında potansiyel risk alanları kolayca belirlenir.

SENSIT Ultra Trac APL akustik düzensizliği verilerini değerlendirme yoluyla borunun yeraltında oluşturduğu boşlukları tespit ederek görevini yerine getirir. Cihaz bir seri “ping” gönderir sonra akustik dalgaların yapısını, zamanlamasını ve dönüş sıklığını izleyip değerlendirir. Bu işlem  bir “Slice” olarak tanımlanır. Kullanıcı “slice” işlemini belirlenen bir mesafe içerisinde en az üç kere tekrarlar. Bu çalışma bir” Scan” olarak tekrarlanır. Bu işlem yapılan zeminin altında bir boşluk mevcutsa APL bunu belirler. Bir borunun tespit edilebilmesi için birkaç “Scan” işleminin yapılması gerekir.

Tüm SENSIT cihazları: Avrupa, Amerika, Kanada Standartlarına Uygun ve ATEX Belgelidir.

AÇIKLAMALAR

SENSIT Ultra Trac APL cihazı yer altı borularının tespiti işinde hata oranını hemen hemen sıfıra indirir ve yatay sondaj(HDD) teknolojilerinin kullanımında potansiyel risk alanları kolayca belirlenir.

SENSIT Ultra Trac APL akustik düzensizliği verilerini değerlendirme yoluyla borunun yeraltında oluşturduğu boşlukları tespit ederek görevini yerine getirir. Cihaz bir seri “ping” gönderir sonra akustik dalgaların yapısını, zamanlamasını ve dönüş sıklığını izleyip değerlendirir. Bu işlem  bir “Slice” olarak tanımlanır. Kullanıcı “slice” işlemini belirlenen bir mesafe içerisinde en az üç kere tekrarlar .Bu çalışma bir” Scan” olarak tekrarlanır. Bu işlem yapılan zeminin altında bir boşluk mevcutsa APL bunu belirler. Bir borunun tespit edilebilmesi için birkaç “Scan” işleminin yapılması gerekir.

Tüm SENSIT cihazları: Avrupa, Amerika, Kanada Standartlarına Uygun ve ATEX Belgelidir.

SENSIT Ultra Trac APL Kullanım Alanları ve Kullanıcıları

 • Gaz borularının tespiti
 • Toplama kanalları
 • Kanalizasyon kanalları
 • Su boruları
 • Boşaltım boruları
 • Elektrik hattı tünelleri
 • Fiberoptik kablo tünelleri
 • İzleme kablosunun var olmadığı veya kopuk olduğu tüm boru hatlarının yerlerinin tespitinde kullanılır.
 • Doğalgaz dağıtım şirketleri
 • Boru arama Tespit işlerini yapan şirketler
 • Su ve kanalizasyon kurumları
 • Petrol şirketleri
 • Genel Yüklenici firmalar
 • Telekom şirketleri
 • Yatay Sondaj (HDD) firmaları
 • Kazı hafriyat firmaları
 • Endüstriyel bakım şirketleri

ALP’nin Avantajları

 • Kullanımı kolay
 • Sonuçları kolay açıklanır
 • Şebekeyi birkaç dakikada bulur
 • Şebeke sistemine önceden erişim gerekmez
 • Toprak, çimenlik, asfalt, çakıllı, beton kaplı yüzeylerde işlevini görür.

Standart Özellikler

 • Büyük Grafiksel Ekran
 • Zor koşullara uygun yapı
 • 25 saat ömürlü şarj edilebilir pil
 • Fazla yer tutmaz

Algılanabilen Malzemelerin Listesi

 • Plastik borular
 • Metalik borular
 • Beton kanallar
 • Döküm demir borular
 • İşlenmiş demir borular
 • Toprak kanallar
Exit mobile version